Ενακτηρια Συναντηση

blog-img

Ενακτήρια Συνάντηση.

Στις 20-06-2020 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του έργου DRAstiC, με συμμετοχή των τριών εταίρων του έργου: BFP Advanced Technologies, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΜΠ/ΕΗΑ